Generuj media

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego

KARR to agencja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie subregionu jeleniogórskiego

Animacja promująca KARR – krótko, zwięźle i na temat. Tak to robimy w Generuj Media.